Doelstellingen

Doelstellingen

Hieronder onze missie en doelstellingen.

Beleidsplan

De stichting is er op gericht om, in de breedste zin van het woord, een bijdrage te leveren in het onderwijs van kinderen en volwassenen, zowel geldelijk als materieel. Het geven van ondersteuning in de gezondheidszorg en het bevorderen van veiligheid en hygiëne.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel, zich primair in te zetten voor de allerarmste en kansarme kinderen en hun directe omgeving in Gambia en het toegankelijk maken van onderwijs, sport en spel voor deze doelgroep.

Aansluitingen

Kamer van Koophandel: 27371642

RSIN Nummer: 8220.29.224

Doelstelling__onder_ambitie.jpgDoelstelling_2.jpg